OŠ MIHAJLO PUPIN

POLITIKA PRIVATNOSTI

Politika privatnosti ima za cilj da Vas informiše koje podatke prikupljamo o Vama, kako koristimo te podatke, kao i da Vam pruži ostale bitne informacije za ostvarivanje Vaših prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.

Naša politika privatnosti obezbeđuje zakonito i transparentno prikupljanje podataka, ograničenost čuvanja i bezbednost podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) i Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske unije (GDPR).

O POLITICI PRIVATNOSTI

Politika privatnosti ima za cilj da Vas informiše koje lične podatke prikupljamo, kako koristimo te podatke kao i da Vam pruži ostale bitne informacije za ostvarenje Vaših prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Naša Politika privatnosti definiše odnos prema podacima o ličnosti koje posedujemo u cilju poštovanja prava na privatnost koje je zagarantovano međunarodnim i domaćim propisima.

U cilju poštovanja načela obrade podataka definisanih u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL), naša Politika privatnosti obezbeđuje zakonito i transparentno prikupljanje podataka, precizno određenu svrhu obrade uz korišćenje najmanjeg mogućeg obima podataka za ispunjenje iste, tačnost podataka, ograničenost čuvanja i bezbednost podataka.

Ovom Politikom privatnosti Vas obaveštavamo o svrsi obrade, načinu obrade, vrstama podataka o ličnosti koje obrađujemo, pravnom osnovu obrade, primaocima kojima se podaci o ličnosti otkrivaju, roku čuvanja podataka, Vašim pravima, postojanju automatizovanog donošenja odluka, prenosu Vaših podataka u druge države i bezbednosnim merama koje primenjujemo.

PODACI O RUKOVAOCU VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Odgovoran za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti je
Privatna osnovna škola Mihajlo Pupin
Adresa: Šekspirova 23, 11000 Beograd, Srbija
E-mail: skola@pupin.edu.rs
Kontakt: +381 69 111 99 00

KAKO PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO VAŠE LIČNE PODATKE?

Slanje NEWSLETTER-a

Na osnovu Vašeg pristanka odnosno prijavljivanja na ovu uslugu davanjem e-mejl adrese, dobijate mogućnost da Vas obaveštavamo o aktivnostima naše škole, akcijama, novim programima, kao i drugim pogodnostima koje su kreirane od strane škole. U svakom trenutku se možete odjaviti od ove usluge odnosno povući pristanak putem e-mejla koji smo Vam poslali.

Pružanje informacija putem „kontakt“ internet stranice

U cilju pružanja informacija na Vaš zahtev, a koje su od značaja za poslovanje naše škole, Vašu e-mejl adresu i eventualno druge lične podatke koje ste nam ostavili prikupljamo na osnovu našeg legitimnog interesa da Vam pružimo ili unapredimo usluge. Vaše lične podatke čuvamo 1 godinu.

Primedbe, žalbe i pohvale

U cilju poboljšanja poslovanja i pružanja još boljeg nivoa usluga, pružamo Vam mogućnost da nam u pismenom ili elektronskom obliku uputite primedbe, žalbe ili pohvale. U tu svrhu, Vaše lične podatke koje nam ostavite obrađujemo na osnovu legitimnog interesa da obezbedimo bolji kvalitet usluga i čuvamo ih 3 meseca.

Video nadzor

U cilju zaštite bezbednosti lica i imovine, vršimo video nadzor prostora u našoj školi, a na osnovu legitimnog interesa. Ovu vrstu obrade u naše ime vrši pravno lice koje poseduje licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i sa kojim imamo zaključen ugovor o obradi podataka o ličnosti. Podaci o ličnosti odnosno video snimci čuvaju se 30 dana.

KOME OTKRIVAMO VAŠE LIČNE PODATKE?

U cilju pružanja naših usluga i ispunjavanja obaveza, Vaše lične podatke radi dalje obrade možemo otkriti:

• pravnom licu angažovanom za elektronsku komunikaciju i e-marketing;
• pravnom licu koje vrši uslugu CALL CENTRA;
• pravnom licu koje održava informaciono-komunikacioni sistem (IKT);
• pravnom licu koje pruža uslugu video nadzora;
• pravnom licu koje pruža uslugu fizičkog obezbeđenja objekta.

 

Vaši podaci se otkrivaju:
Privatna osnovna škola Mihajlo Pupin
Šekspirova 23, 11000 Beograd

Vaše lične podatke možemo otkriti i drugim licima kada verujemo da je to neophodno da bismo zaštitili Vaša, naša ili prava drugih lica ili kada to traži državni organ za potrebe otkrivanja krivičnog dela i to samo uz odgovarajući nalog.

PRIKUPLJANJE LIČNIH PODATAKA OD DECE

Mi ne prikupljamo lične podatke lica mlađih od 15 godina osim ukoliko nisu dati uz pristanak roditelja. Izuzetak predstavlja obrada podataka putem video nadzora.

NAČIN ČUVANJA I BEZBEDNOST VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Bezbednost Vaših ličnih podataka je za nas veoma važna. Zbog toga biramo obrađivače koji primenjuju adekvatne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bismo otklonili rizike od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja podataka o ličnosti ili neovlašćenog pristupa podacima o ličnosti.

Naši obrađivači održavaju optimalan nivo bezbednosti i poverljivosti ličnih podataka najsavremenijom arhitekturom servisa, uzimajući u obzir raspoloživost, integritet i sigurnost ličnih podataka. To se postiže korišćenjem različitih tehnologija, kao što su upotreba lozinke, šifrovanje, ograničavanje i evidentiranje pristupa ličnim podacima, upotrebom zaštitnog zida (firewall), zaštitom od prestanka servisa (DDoS), kreiranjem rezervne kopije podataka, zaštitom od virusa i spam-a, upotrebom HTTPS protokola, redundantnim sistemom za čuvanje podataka, kontinualanim nadzorom sistema i servisa, kao i ostalim tehnologijama korišćenim za omogućavanje bezbednog korišćenja servisa.

Ipak, prenos podataka preko interneta nikada ne može biti potpuno siguran i pored svih preduzetih mera bezbednosti. Iako sledimo opšteprihvaćene sigurnosne standarde da bismo zaštitili lične podatke koje su nam dostavljene, nije moguće garantovati sigurnost ili integritet informacija na internetu. Zbog toga Vam preporučujemo da preduzmete mere zaštite kako biste zaštitili svoje podatke, uključujući zaštitu lozinki, korišćenje bezbednih mreža za pristup internetu i odjavu iz mrežnih usluga kada ste izvan svog uređaja. S tim u vezi, rizik zloupotrebe podataka snosi i davalac podataka. Vaše lične podatke čuvamo u Republici Srbiji.

VAŠA PRAVA

U cilju zaštite Vašeg prava na privatnost obaveštavamo Vas da imate pravo da nam se obratite putem e-mejla i da od nas tražite uvid u Vaše lične podatke, ažuriranje ili brisanje Vaših ličnih podataka. Takođe, imate pravo da tražite da se ograniči obrada Vaših ličnih podataka, pravo da povučete pristanak na obradu (u kom slučaju ćemo prestati sa obradom ako je pristanak jedini osnov obrade), pravo da nam uložite prigovor na obradu kao i da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Naša škola bi cenila napor da nam se obratite pre podnošenja pritužbe Povereniku, kako bismo probali da otklonimo problem.

VEZA SA DRUGIM INTERNET STRANAMA

Naša internet stranica sadrži vezu ka drugim internet stranicama. Te internet stranice mi ne kontrolišemo i ovo obaveštenje o privatnosti se ne odnosi na te stranice. Mi nismo odgovorni za obradu podataka o ličnosti koju vrše druge internet stranice.

KONTAKT

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa našom Politikom privatnosti, ili ukoliko želite da ostvarite neko od vaših prava, možete se obratiti licu za zaštitu podataka o ličnosti na e-mail skola@pupin.edu.rs. 
Politika privatnosti može biti izmenjena u skladu sa potrebama i propisima. Svaka izmena ove politike biće objavljena na internet stranici.

POLITIKA KOLAČIĆA

Kolačići su male tekstualne zbirke podataka (datoteke) koji se prilikom posete internet strani šalju na Vaš računar ili mobilni uređaj i kojima se kasnije može pristupiti. Zahvaljujući kolačićima vidi se šta interesuje pojedine posetioce internet strane, što pomaže da se poboljša upotreba za sve korisnike.

Koristimo kolačiće neophodne za funkcionisanje internet strane, odnosno one koji omogućavaju da pregledate naše stranice, kolačiće za statistiku posećenosti i unapređenje performansi internet strane i kolačiće za oglašavanje. Kolačići na internet strani se takođe koriste za pamćenje sesije korisnika sajta.

Kolačić je internog tipa, kriptovan je i podatak ne može biti iskorišćen eksterno. Vi imate mogućnost da izaberete da li ćete prihvatiti kolačiće koji nisu neophodni za funkcionisanje naše internet stranice. Mi bismo svakako cenili Vašu odluku da prihvatite sve kolačiće jer nam time pomažete da internet stranicu uskladimo sa interesovanjima posetilaca. Takođe, možete i naknadno da odbijete korišćenje kolačića izmenom postavki u Vašem pretraživaču. 

Naša internet strana koristi Google analitiku (Google Analytics), uslugu za veb analitiku koju pruža kompanija Google. Google analitika koristi kolačiće, odnosno tekstualne zbirke podataka koje postavlja na Vaš uređaj, da bismo lakše analizirali kako korisnici upotrebljavaju internet stranu.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o kolačićima Google analitike, pogledajte stranice Google koje se odnose na pružanje pomoći i politiku zaštite privatnosti: Politika zaštite privatnosti Google- a i Pomoć Google analitike.

 

Spisak kolačića koje koristimo:

PHPSESSID

Ovaj kolačić je identifikator opšte namene koji se koristi za održavanje promenljivih sesija korisnika odnosno održavanje statusa prijavljenog korisnika između stranica.

Neophodan za funkcionisanje ove internet stranice.

Ovo je sesijski kolačić se koristiti kao za upravljanje stanjem sesije.

Neophodan za funkcionisanje ove internet stranice.

Ovaj kolačić postavljen je da identifikuje korisnika, a identifikacioni kod je kriptovan.

Neophodan za funkcionisanje ove internet stranice.

Ovaj kolačić pripada “Google Universal Analitics” i značajan je za ažuriranje Google-ovog analitičkog servisa. Ovaj kolačić se koristi  za razlikovanje jedinstvenih korisnika dodeljivanjem nasumično generisanog broja kao klijentskog identifikatora. Sadržan je u svakom zahtevu stranice i koristi se za izračunavanje podataka o posetiocima, sesiji i za izveštaje o analitičkim lokacijama.

Performanse

Ovaj kolačić pripada “Google Universal Analitics” i koristi se za umanjivanje odnosno ograničavanje prikupljanja podataka na veb sajtu koji ima veliki broj poseta. Ističe nakon 10 minuta.

Performanse

Registruje jedinstveni ID koji se koristi za generisanje statističkih podataka o tome kako posetilac koristi veb sajt.

Performanse

Ovaj kolačić pripada “Google Universal Analitics” i koristi se za davanje podataka o posećenosti.

Performanse

Ovaj “DoubleClick” kolačić  se postavlja  od strane reklamnih partnera, a oni ih koriste za pravljenje profila interesovanja posetilaca veb lokacije i za prikazivanje relevantnih oglasa na drugim veb lokacijama. Ovaj kolačić  funkcioniše tako što jedinstveno identifikuje vaš pretraživač i uređaj.

Oglašavanje

Ovaj kolačić je “DoubleClick”, u vlasništvu Google-a, služi za profilisanje interesovanja posetilaca veb stranice i prikazivanje relevantnih oglasa na drugim veb sajtovima.

Oglašavanje

Ovaj kolačić je “DoubleClick”, u vlasništvu Google-a, služi da pomogne profilisanju vaših interesovanja sa ciljem da prikazuje relevantne oglase na drugim veb sajtovima.

Oglašavanje

Ovaj „DoubleClick“ kolačić se postavlja od strane reklamnih partnera, a oni ih koriste za pravljenje profila interesovanja posetilaca veb sajta i za prikazivanje relevantnih oglasa na drugim veb sajtovima. Ovaj kolačić funkcioniše tako što jedinstveno identifikuje vaš pretraživač i uređaj.

Oglašavanje

Ovaj kolačić pruža informaciju o tome kako krajnji korisnik koristi veb sajt, kao i informaciju da li je posetilac prethodno video bilo kakvu reklamu ovog sajta pre nego što je pristupio ovom veb sajtu.

Oglašavanje

Ovaj Google kolačić se koristi za analizu uspešnosti oglasa na internet stranicama drugih internet strana tj. prikuplja informacije o tome kako se koriste oglasi prema ovoj internet strani.

Oglašavanje

Ovaj kolačić pruža informaciju o tome kako krajnji korisnik koristi veb sajt, kao i informaciju da li je posetilac prethodno video bilo kakvu reklamu ovog sajta pre nego što je pristupio ovom veb sajtu.

Oglašavanje

Ovaj kolačić pruža informaciju o tome kako krajnji korisnik koristi veb sajt, kao i informaciju da li je posetilac prethodno video bilo kakvu reklamu ovog sajta pre nego što je pristupio ovom veb sajtu.

Oglašavanje

Naš sajt koristi kolačiće u cilju poboljšanja korisničkog iskustva. Saznajte više: